Expert Dev, s.r.o.

Vývoj software na zakázku Brno

Vývoj software na zakázku je důležitou součástí moderního virtuálního světa. Bez softwaru by se vše mohlo zdát nedokončené a nepoužitelné. Naší hlavní činností je vývoj vlastního softwaru, vývoj mobilních aplikací, webových aplikací, hybridních aplikací a desktopových aplikací.

Naše komplexní nabídka služeb je ideální pro začínající startupy i pro ostřílené společnosti. Navrhujeme, vytváříme a spouštíme různorodé projektové dokumentace, nabízíme podporu UX/UI designu, spouštíme A/B testování, prototypování a v podstatě vše, co si můžete přát od moderní designové agentury.

Vyvíjíme v několika programovacích jazycích, jako je mimo jiné Javascript, PHP, CSS, C++, HTML, Oracle. Jsme také schopni zakázkového vývoje softwaru na CMS systémech Drupal,  Headless, WordPress, Prestashop, Joomla, a taky pracovat na databázích MySQL a PostgreSQL, které posunou vaše podnikání na další úroveň.

Vývoj software na zakázku Brno od společnosti Expert Dev. Expert Dev vám vytvoří software, který bude přesně vyhovovat vašim potřebám a bude zapadat do prostředí vašeho města.

Vývoj software na zakázku Brno

Hledáte spolehlivého vývojáře softwaru na míru Brno?

0
let zkušeností

webové aplikace

od 3 900 Kč

Umíme zabezpečit vývoj webové aplikace od začátku nebo doprogramovat novou funkci do stávajícího sytému. 

mobilní aplikace

od 36 900 Kč

Vývoj mobilních aplikací na míru
od A do Z. 

Desktop aplikace

od 19 000 Kč

Vývoje desktopových aplikací vytváříme různé typy software dle jejich rozsahu i zaměření. Parsery, procesy nebo serverové aplikace.

software na míru

od 12 000 Kč

Potřebujete software, ale nevíte jaký zvolit? Vymyslíme.

Naši
vážení
zákazníci

Nově
vybrané reference

Jak na vývoj softwaru na míru

Vývoj softwaru se týká toho, jak píšeme a vytváříme programy, které nám pomáhají navrhovat a vytvářet složité produkty. To zahrnuje vše od počáteční koncepční fáze až po fázi dokumentace.

Software je všudypřítomný a používají ho nejrůznější společnosti k provádění takřka čehokoliv, od správy společnosti až po správu produktů. Většina lidí však ani netuší, že právě software hraje nedílnou roli ve způsobu, jakým lidé konzumují zábavu a zprávy. My v Expert Dev si to uvědomujeme, proto můžeme nabídnout zakázkový vývoj softwaru a aplikací, integraci zakázkového softwaru do již existujícího systému, tvorbu webových stránek Brno, tvorbu e-shopu na míru Brno atd. Dále vytváříme informační systémy, internetové aplikace a intranetové aplikace, aplikace pro správu firem a DMS systémy pro firmy. Abychom vyhověli všem těmto potřebám, vždy se snažíme o 100% funkčnost, snadnou správu, jednoduchou obsluhu, vysokou úroveň zabezpečení a vhodné použití technologií. Jednou z věcí, kterou vynikáme, je nepodceňovat potřeby našich klientů. Nevytváříme pouze předpoklady, ale dopodrobna poznáváme situaci každého jednoho klienta, abychom mu mohli poskytnout flexibilní řešení odpovídající jeho požadavkům. Velkou přidanou hodnotu poskytuje zejména náš vývoj softwaru na míru, který dokáže urychlit pracovní procesy, ušetřit náklady a zefektivnit práci. Veškerý software, který máte na svém PC, umí tolik různých věcí, například Google Docs, Gmail, Facebook, LinkedIn, Yahoo.

A jak probíhá vývoj softwaru na míru Brno? 

Vývoj softwaru Brno zahrnuje několik fází a úkonů. Ani zdaleka se nejedná pouze o samotné programování webových aplikací nebo informačního systému. Důležité je, jakým způsobem probíhá komunikace, do které zapadá, identifikace, kontakt v úvodu, zodpovědnost při vývoji a mnoho dalších úkonů. Pokud potřebujete znát více informací o naší službě, neváhejte nás kontaktovat. Dokážeme vám na míru vybrat optimální řešení a taktéž nabízíme perfektní znalosti vývojářiny.

Proces vývoje softwaru na zakázku od společnosti Expert Dev. Společnost Expert Dev spolupracuje s klientem na definování potřeb, návrhu řešení, vývoji a testování softwaru.

Základní fáze vývoje
softwaru Brno

Analýzy, sběr a specifikace požadavků

Prvním krokem v jakémukoliv projektu na vývoj software na zakázku je shromáždění a specifikace požadavků. To se provádí napsáním dokumentu, který tyto požadavky jasně definuje. Dokument by měl být snadno čitelný a měl by obsahovat souhrn dohodnutých požadavků a tzv. user stories a use case. Cílem fáze je sepsání technické dokumentace, obsahující přesnou specifikaci konkrétního softwaru a odpovědi na otázky ohledně cíle projektu, očekávání a fungování.

Důležité a zároveň složité je i stanovení nákladů na vývoj softwaru a určení ceny. Cena závisí na mnoha faktorech, takže ne vždy je možné cenu definovat předem. Někdy je nutné provést průzkum, analýzy a poskytnout konkrétnější řešení.

Proces vývoje softwaru na zakázku od společnosti Expert Dev. Společnost Expert Dev spolupracuje s klientem na definování potřeb, návrhu řešení, vývoji a testování softwaru.

Architektura a návrh celkového řešení

Druhým krokem je návrh MVC architektury, implementace software, softwarové komponenty a pokrytí konkrétních požadavků. Následuje vytvoření návrhu pro přehlednost, jak tvorba software na zakázku Brno bude vypadat uvnitř.

Vrstvená architektura je opravdu užitečná, když je na jedné stránce mnoho různých typů obsahu. Například u složitého systému CMS se spoustou různého obsahu může vrstvení pomoci, protože každá vrstva se potřebuje samostatně programovat pouze pro jeden typ obsahu. Výhodou vrstvení je použití více front-endu a pouze jeden back-end. A jaké jsou části rozložení softwaru?

  1. Databázedatová vrstva, umožnění dotazování, bezpečné uložení dat.
  2. Front-Endprezentační vrstva, komunikace s uživatelem, uživatelské rozhraní.
  3. Back-Endzadní vrstva, aplikační logika, nabízení služeb, uživatelská zkušenost.

Implementace programování

Třetím krokem je implementace programování, což není pouze o programování navrženého systému a aplikací, ale je to taky o testování a verifikaci softwaru, uchovávání a sdílení zdrojového kódu softwaru a konfiguraci vývojového prostředí.

Tato část programovacího vývoje využívá buď to programovací jazyky nebo kousky už hotového softwaru. K programování se často využívají jazyky jako PHP, JavaScript, Java, HTML, C#, C/C++, CSS, Python.

Pro vývoj softwaru na zakázku jsou velmi důležité i Frameworky těchto programovacích jazyků. A co je to framework? Dokáže upravit způsoby, zjednodušit práci a ustálit pracovní prostředí projektu. Pro příklad uvádíme několik nejznámějších frameworků.

Shromažďování požadavků a analýza na začátku vývoje softwaru je důležitým krokem, který zajistí, že bude software vyhovovat potřebám zákazníka.

Testování

Čtvrtým krokem je podrobné testování hotového softwaru a následné nasazení do ostrého provozu. Ostré nasazení však ale neznamená konec vývoje, software je nutné nadále provozovat, podporovat a rozšiřovat o další funkcionality.

Cílem testování je správnost fungování softwaru. Programátoři testují vlastní kód a testeři proklikávají aplikaci. Když vývojáři najdou při manuálním testování chybu, nazývají ji bug.  Do testování spadají také bezpečnostní a specializované výkonnostní testy, integrační testy či unit testy. Aby se však předešlo neustálému proklikávání stejné aplikace, využívají vývojáři takzvané automatizace. Oblíbenými a používanými programy jsou Selnium nebo JIRA.

Podpora, údržba a provoz

Pátým krokem, po úspěšném testováním, je nasazení do provozu a následná údržba. V této fázi vývoje začíná software na míru nejčastěji vydělávat.

Pokud má být software implementován jako webové řešení, bude to znamenat, že na provoz budou kladeny vyšší nároky a požadavky. Při spouštění aplikací jsou obvykle nabízeny různé úrovně podpory, např:

  1. Helpdesk – infolinka, která slouží k zaregistrování problému uživateli (ZenDesk nebo JIRA).
  2. Monitoring – zaměřuje se na problém a jeho vyřešení.
  3. SLA – dohoda o úrovni služeb mezi poskytovatelem a příjemcem (definuje úroveň kvality).
Společnost Expert Dev nabízí služby provozu, údržby a podpory software. Tyto služby zajišťují, že váš software bude vždy správně fungovat a že budete mít k dispozici pomoc, pokud ji budete potřebovat.

Rozšíření a další vývoj softwaru

Software je v provozu a funguje přesně tak, jak fungovat měl. Dost často se však stává, že od zákazníků chodí požadavky na změnu tohoto softwaru. Proč se tomu tak děje? Jak roste společnost a mění se, tak je potřeba, aby se pro nové obchodní procesy společnosti měnil a přizpůsoboval i software. Z toho vyplívá, že vývoj softwaru na míru ve své podstatě nikdy nekončí. Je proto důležité navrhnout software takovým způsobem, aby se v průběhu času mohl jednoduše rozšiřovat a dlouhodobě udržovat.

Metodiky softwarového vývoje pro Brno

Vodopádový model

Tradiční neboli vodopádový model je lineární, sekvenčně návrhový přístup, kde jsou postupně prováděny fáze vývoje softwaru jako tekoucí vodopád, tzn. odshora dolů. Tyto vývojové fáze zahrnují analýzu požadavků, návrh, implementaci, testování, systémovou integraci, provoz a údržbu.

Pro model je stěžejní rozdělení na fáze jdoucí za sebou postupně s možností se i překrývat. Podstatné je pro tuto metodiku taktéž plánování, termíny, časové rozvrhy, rozpočty, realizace, přísná kontrola životnosti projektu skrz obsáhlé písemné dokumenty, formality, schvalování a následné podepisování.

Agilní model

Agilní model je založen na iterativním softwarovém vývoji. Snaží se být lehčí a rychlejší než tradiční metodika. Jedním z hlavních prvků agilní metodiky jsou iterace s neustálou zpětnou vazbou a zdokonalováním.

Agilní metody usnadňují vývoj softwaru a umožňují zohlednění jakýchkoli změn ve vývojových požadavcích během cyklu. Nevyužívá se však jen ve vývoji, agilní přístupy jsou užitečné také v marketingovém plánování, Business intelligence, financích a telekomunikacích. K metodice patří Kanban, DSDM, Scrum, extrémní programování, Lean development, FDD atd.

Prototypový model

Model prototypování má iterativní přístup softwarového vývoje, ve kterém dochází k vývoji neúplných prototypů. Přístup na jednotlivé části metodik je spirálový a přírůstkový.

Model dokáže rozdělit projekt na několik menších částí, čímž zjednodušuje průběh vývoje a snižuje nebezpečí projektových rizik. Pro usnadnění celé implementace je od začátku do celého procesu zapojen uživatel.

Přírůstkový model

Přírůstkový neboli inkrementální model je vhodný pro kombinování iterativní a sekvenční metodiky vývoje softwaru. Cílem metodiky je omezit projektová rizika rozdělím na malé segmenty s následným zjednodušením.

Při počátečním návrhu systému se nejprve provedou obecná specifika, které se provádí prostřednictvím fáze vodopádového modelu. Ten se pohybuje od začátečního konceptu, přes požadavky technické analýzy až po instalaci konečného prototypu.

Spirálový model

Spirálový model kombinuje iterativní a sekvenční přístup. Zaměřuje se na minimalizování projektových rizik, a to rozdělením projektu na několik menších segmentů. Tím umožňuje lepší proces změn během vývoje. V podstatě dokáže prvotně vyhodnotit možná rizika a až poté pokračovat ve vývoji softwaru.

Při každém cyklu spirálového modelu se spouští čtyři základní fáze, kterými jsou analýza, vyhodnocení, vývoj, plánování. Jako prvotní věc se identifikují subjekty, podmínky a cíle. Mezi poslední věci patří vykonání revizí a předání práce.

RAD model

Rapid Application Development, zkráceně RAD, je založen na iterativním softwarovém vývoji prototypů. Poskytuje rychlý a kvalitní systém díky iterativnímu protypování a automatizovaných vývojových nástrojů, a to ve všech stádiích softwarového vývoje. Nástroje se nazývají CASE a zahrnují generátory GUI (grafické uživatelské rozhraní), objektově orientované techniky, generátory kódu a programovací jazyky. RAD dále zahrnuje techniku JAD, rozděluje projekt na několik menších segmentů, naplňuje marketingové potřeby a umožňuje během procesu vývoje změny.

Doplňkové služby k vývoji softwaru

FAQ 1

Je tvorba softwaru na zakázku drahá?

Cena našich služeb závisí na několika faktorech, proto nejde jednoznačně stanovit pevnou cenu předem. Nabízíme však několik řešení, ze kterých si určitě vyberete.  Kontaktujte nás a my vám velmi rádi poradíme s jakýmkoliv zvoleným řešením. Ať je váš rozpočet menší či větší, v obou případech se postaráme, aby byl pro vás software šitý přímo na míru a stal se přínosem.

FAQ 2

Kterou metodiku vývoje softwaru si zvolit?

Cena našich služeb závisí na několika faktorech, proto nejde jednoznačně stanovit pevnou cenu předem. Nabízíme však několik řešení, ze kterých si určitě vyberete.  Kontaktujte nás a my vám velmi rádi poradíme s jakýmkoliv zvoleným řešením. Ať je váš rozpočet menší či větší, v obou případech se postaráme, aby byl pro vás software šitý přímo na míru a stal se přínosem.

FAQ 3

Proč využívat software?

Protože vám ušetří spoustu cenného času. Navíc při každodenní aktualizaci vám poskytne nový obsah, který je pro web potřebný. Zefektivní se funkčnost a přehlednost práce a sníží se mzdové náklady.

SEO | Reklama | Grafické práceSociální sítě | Tvorba obsahu

FAQ 4

V jakých místech tvoříme software na míru?

Jsme zlínská firma, avšak působíme po celé České republice. Naší specializací je především tvorba nových aplikací a vývoj softwaru na míru v několika městech. 

Praha | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín

Jiří Nevařil, hlavní Designer/programátor ve společnosti Expert Dev

Jiří Nevařil

Designer / Programátor

Online schůzka

Zaujali jsme? Sjednejte si nezávaznou online schůzku s naším obchodním zástupcem. Společně se pobavíte o potřebách vašeho projektu a možné spolupráci. Čím dříve se domluvíme, tím dříve bude hotovo.

Časté
otázky
a odpovědi

Ceny se budou lišit v závislosti na zadání. Dejte nám vědět, jak chcete postupovat a my vám rádi zpracujeme cenovou nabídku na míru. Kontaktujte nás buď telefonicky nebo e-mailem a probereme vaše konkrétní požadavky a následně se dohodneme na vhodné kalkulaci přímo pro vás.

Vývoj softwaru je proces s mnoha proměnnými. Délka projektu může záviset na různých věcech, jako je složitost nebo zpoždění. Pravidelná komunikace o termínech a aktualizacích může pomoci urychlit celý proces.

První krok je bezplatná konzultace, poté následuje stanovení cílů, sestavení plánu a návrhu, zakončeno implementací finálního produktu (iterativním způsobem).

Ano, možné to je. Postaráme se o kompletní grafické zpracování, text i propagaci. Vytvoříme vysoce kvalitní obsah, použitelný pro web i sociální sítě.

Určitě ano! Naši vývojáři mají několika leté zkušenosti s vývojem softwaru i aplikací. U nás dbáme na nejmenší nesrovnalosti a vždy provádíme důkladné závěrečné testy kvality.

Mezi hlavní rozdíl patří množství vývojové a návrhové práce. Vývoj softwaru vyžaduje méně času než vývoj aplikací, který zase vyžaduje více designu a originální obsah.

Nejste z Brna?
nevadí

Mapa České republiky s vyznačenými lokalitami, kde společnost Expert Dev nabízí své služby

Software na zakázku nabízíme také pro:

Zlín | Brno | Praha | Olomouc | Ostrava a další