Expert Dev, s.r.o.

Prototypování aplikací je přístup k návrhu, který rozkládá a znovu implementuje celý zážitek z aplikace do interakcí, spojuje je dohromady a testuje proveditelnost a kvalitu toho, co spočívá ve vývoji. Tento proces má za následek rychlejší dokončení aplikací, zvýšení obchodní hodnoty a snížení nákladů. Prototypování pomáhá vývojářům softwaru vytvářet a opakovat aplikace, aniž by museli psát kód. Proces navrhování a vytváření softwaru je o něco jednodušší díky již navrženým aplikacím, které lze snadno importovat do nových analytických platforem nebo webových stránek.

Tvorba webových stránek na míru | Tvorba webových stránek ze šablony | Tvorba e-shopu na míru