Expert Dev, s.r.o.

V plném znění user experience, referuje na zážitek návštěvníka vaší stránky, případně zákazníka s vašim produktem/službou. V případě SEO a webových stránek, chceme aby vše bylo „user-friendly“, tedy přehledné, návštěvník našel vše co potřebuje a v nejlepším případě také splnil naše cíle svou návštěvou. Design uživatelského rozhraní je často označován jako univerzální pojem. Odkazuje na nabídku uživatelského rozhraní, které je vysoce použitelné a prostřednictvím uživatelského testování také pomáhá dostát výkonnostním standardům na každém UI. Jedním z mnoha cílů designu UX je snaha o co nejvyšší uživatelský zážitek. Navíc vytváří produktivnější vztahy s uživateli, což vede k efektivnějšímu využívání jejich produktu.

SEO Zlín | SEO Praha | SEO Brno