Expert Dev, s.r.o.

UI neboli uživatelské rozhraní bylo navrženo pro uživatele a stále více si získává pozornost firem i veřejnosti. Technologický pokrok umožnil inovativní skoky v navrhování různých rozhraní s pomocí nástrojů UX, jako je designové myšlení, prototypování aplikací a další. Tyto nástroje pomáhají společnostem vytvářet nové digitální produkty se zaměřením na uživatelskou zkušenost. Uživatelské rozhraní má tři části: rozložení, widgety a interakci. Rozložení je místo, kde můžete vidět všechny různé části, které tvoří vaše UI. Widgety pomáhají ovládat aplikace a obvykle se nacházejí na formuláři nebo tlačítku. Interakce zahrnuje vše od gest po nabídky a další prvky, které uživatelům umožňují různými způsoby interagovat s jejich softwarem nebo aplikací.

SEO Zlín | SEO Praha | SEO Brno