Expert Dev, s.r.o.

Software je digitální aplikace, která funguje na vašem počítači. Software může být založen na hardwaru nebo samostatně na softwaru a je přizpůsoben lidem tím, že je použitelný a snadno čitelný. Často se používá v podnikání, ale své uplatnění najde i v jiných oborech, jako je školství a zdravotnictví. Software sjednocuje text a digitální formáty, jako je písmo a grafika, do jednoho kompletního systému. Toto sjednocení textové a neverbální komunikace je to, co dělá uživatelský zážitek efektivnější formou dokumentace. Kromě toho může být předchozí dokumentace automaticky aktualizována kvůli rychlosti aktualizace softwaru. 

Kategorie software 

Existují dvě hlavní kategorie: 

  • Systémový software: Tento typ software je zodpovědný za správu a řízení hardware, tedy fyzických komponent počítače. Zahrnuje operační systémy (jako Windows, macOS nebo Linux) a nástroje pro správu hardwaru a síťové komunikace. Slouží k tomu, aby hardware mohl efektivně komunikovat s ostatními částmi systému a provádět základní úkoly. 
  • Aplikační software: Aplikační software, nebo také aplikace, je software navržený pro konkrétní úkoly nebo aplikace. Patří sem programy, které běžně používáme, jako jsou webové prohlížeče, textové editory, hry, grafické editory, kancelářské balíky, a další. Je navržen tak, aby usnadnil určité úkoly a účely pro uživatele. 

Tvorba software 

Může být napsán v řadě programovacích jazyků. Výběr konkrétního jazyka závisí na konkrétním úkolu, platformě, na které má software běžet, a preferencích vývojářů. Zde je několik běžných programovacích jazyků, které se používají k tvorbě softwaru: 

  • Java: Java je všeobecný, objektově orientovaný jazyk používaný pro tvorbu mobilních aplikací, desktopových aplikací, webových aplikací a velkých podnikových systémů.  
  • C#: C# je programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft a je často používán pro tvorbu aplikací pro platformu Windows. 
  • Python: Python je vysokoúrovňový jazyk známý pro svou čitelnost a jednoduchost.  
  • JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk používaný pro vývoj interaktivního obsahu na webových stránkách.  
  • Ruby: Ruby je dynamický a elegantní jazyk, který se často používá pro tvorbu webových aplikací. 
  • PHP: PHP je skriptovací jazyk, který se často používá pro tvorbu dynamických webových stránek a aplikací. 
  • Swift: Swift je programovací jazyk vyvinutý společností Apple a je určený pro vývoj aplikací pro platformy iOS, macOS, watchOS a tvOS.