Expert Dev, s.r.o.

Hardware je sada zařízení, která se používají k ukládání, zpracování nebo komunikaci informací. Hardware je důležitý, protože tvoří jádro počítače. Bez hardwaru by neexistoval software, protože počítače nemohou fungovat bez hardwaru. Hardware se obvykle skládá ze tří komponentů: zařízení, software a periferie. Zařízení je obvykle počítač nebo jiné elektronické zařízení, které používáte k přístupu k hardwarovým funkcím. Software označuje jakýkoli program, který běží na tomto zařízení a poskytuje jeho funkce. Periferie jsou hardwarové příslušenství, které připojíte k hardwaru, jako jsou tiskárny, klávesnice, myši a monitory.

Tvorba webových stránek na míru | Tvorba webových stránek ze šablony | Tvorba e-shopu na míru