Expert Dev, s.r.o.

...specialisté na digitální marketing

Webový prohlížeč je program, který slouží k prohlížení internetových stránek. Prohlížeč komunikuje s webovým serverem pomocí HTTP protokolů. Zformátovaný obsah v značkovacím jazyku (XML, HTML, XHTML) zobrazí v požadovaném designu s požadovanými informacemi.