Webový prohlížeč je program, který slouží k prohlížení internetových stránek. Prohlížeč komunikuje s webovým serverem pomocí HTTP protokolů. Zformátovaný obsah v značkovacím jazyku (XML, HTML, XHTML) zobrazí v požadovaném designu s požadovanými informacemi.