Expert Dev, s.r.o.

XML označuje značkovací jazyk, který je využíván k vytváření jednotlivých aplikací. Dála pracuje s výměnou dat mezi jednotlivými aplikacemi a publikování dokumentů, přičemž se nijak nezaobírá vzhledem.  XML se také využívá k serializaci dat.