Expert Dev, s.r.o.

Jinými slovy Hypertext Markup Language, je označení pro základní jazyk, který je využíván při tvorbě webových stránek. Pomocí HTML však nevytvoříte design a celkový vizuál stránky. Používá se pro strukturu webu, díky které pak dává jinou hodnotu jednotlivým slovům. Vytvoří systém nadpisům, které se poté velmi výhodné při využívání optimalizace SEO. Tohle je pak důležité při vyhledávání vašeho webu.   

Základní prvky HTML 

Základními prvky HTML jsou „tagy,“ které definují různé prvky na webových stránkách. Tagy jsou uzavřeny v závorkách „<>“ a mohou mít atributy, které poskytují dodatečné informace o daném prvku. Například: 

 • <html> definuje začátek a konec HTML dokumentu. 
 • <head> obsahuje metainformace o stránce, jako je titulek a odkazy na stylové listy (CSS). 
 • <body> obsahuje viditelný obsah stránky, jako jsou text, obrázky a odkazy. 
 • <p> definuje odstavec textu. 
 • <a> vytváří odkazy na jiné stránky nebo zdroje. 
 • <img> vloží obrázek na stránku. 
 • <ul> a <li> vytváří seznamy, buď nečíslované (bulleted) nebo číslované (numbered). 

Hlavní účely 

HTML se používá k vytváření webových stránek a webových aplikací. Je klíčovým jazykem pro strukturování a prezentaci obsahu na internetu. Zde jsou některé hlavní účely a způsoby, jakými se HTML používá: 

 • Vytváření webových stránek: HTML je základním stavebním kamenem většiny webových stránek.  
 • Formátování textu: HTML umožňuje formátovat text na stránce, včetně změny velikosti písma, tučného a kurzívního textu, seznamů a dalších stylů. 
 • Vkládání obrázků: S HTML můžete vkládat obrázky na stránku a definovat jejich umístění a rozměry. 
 • Tvorba odkazů: HTML umožňuje vytvářet odkazy na jiné stránky a zdroje na internetu. To zahrnuje textové odkazy i odkazy na obrázky. 
 • Vložení multimediálního obsahu: HTML umožňuje vkládat audio a video soubory na stránku pomocí tagů jako <audio> a <video>. 
 • SEO (Optimalizace pro Vyhledávače): Správné používání HTML tagů a atributů může zlepšit viditelnost webových stránek ve vyhledávačích. 
 • Interaktivita: HTML může být kombinováno s JavaScriptem pro vytvoření interaktivních webových stránek a aplikací. 
 • Responsivní web design: HTML umožňuje vytvářet webové stránky, které jsou optimalizované pro různé typy zařízení.