Expert Dev, s.r.o.

V plném anglickém znění Cascading Style Sheets. Jedná se o programovací jazyk, díky kterému je možno naprogramovat vzhled jednotlivých stránek pomocí jednotlivých stylů. Avšak také dokáže oddělit samotný vzhled stránky od jeho struktury, který například programovací jazyk HTML nedokáže. Tento styl vychází ze struktury stránek, které jsou napsány v HTML, XHTML a XML. 

 

Hlavní účely CSS 

 • Stylování textu: CSS umožňuje změnit vzhled textu, včetně velikosti písma, barvy, řádkování a dalších vlastností. 
 • Barvy a pozadí: Umožňuje také definovat barvy pozadí pro různé části stránky, včetně pozadí pro celou stránku, záhlaví, patičku a textové elementy. 
 • Rozložení a pozice: Pomocí CSS můžeme určit, jak jsou elementy na stránce umístěny a zarovnány. 
 • Animace a přechody: Je možné vytvářet animace a přechody, což přidává interaktivitu a dynamiku do webových stránek. 
 • Responsivní web design: Umožňuje webovým stránkám adaptovat se na různé velikosti obrazovek, včetně mobilních zařízení. 
 • Typografie: CSS umožňuje vývojářům vybrat a přizpůsobit si různá písma a typografické styly pro text na stránce. 
 • Grafika: Podporuje vkládání grafiky na stránku a definici pozic a velikostí obrázků. 
 • Přizpůsobení Prohlížeče: CSS může být použito pro přizpůsobení vzhledu webových stránek pro různé webové prohlížeče. 

 

 Výhody CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) nabízí několik výhod, které přispívají k efektivnímu a konzistentnímu designu webových stránek a webových aplikací: 

 • Oddělení obsahu a vzhledu: Jednou z klíčových výhod CSS je oddělení obsahu (HTML) od jeho vizuálního vzhledu (styly).  
 • Zkracuje kód: Použití CSS umožňuje snížit množství opakujícího se kódu. Styly mohou být definovány jednou a znovu použity na různých částech stránky. 
 • Rychlost načítání stránek: Oddělení stylů od obsahu umožňuje prohlížečům načítat styly a obsah nezávisle.  
 • Jednoduchá úprava a aktualizace: Díky CSS lze snadno provádět změny v designu stránek. 
 • Vylepšená dostupnost: CSS umožňuje vývojářům vytvářet stránky, které jsou přístupné pro osoby s různými typy postižení, například tím, že umožňuje změnit velikost písma nebo kontrast. 
 • SEO (Optimalizace pro Vyhledávače): Správné použití CSS může mít pozitivní vliv na SEO, protože umožňuje strukturovat obsah stránky tak, aby byl lépe indexován vyhledávači. 
 • Flexibilita: CSS poskytuje širokou škálu možností pro design a formátování, což umožňuje vývojářům vytvářet různorodé vizuální prvky.