Expert Dev, s.r.o.

XHTML označuje značkovací jazyk, který je využíván pro tvorbu webu. Pomocí tohoto značkovacího jazyka se vytváří hypertextové dokumenty. XHTML byl vytvořen na základě značkovacího jazyka HTML. XHTML je také součástí XML.