Expert Dev, s.r.o.

A/B testování je součástí online marketingu, díky které dokážeme porovnat dvě webové stránky/reklamy/kampaně. Na základě testování zjistíme, který web/reklama/kampaň je efektivnější (v konverzi, návštěvnosti, atd.). Tato metoda je výhodná při spouštění několika kampaní najednou, které mají odlišný koncept. Marketéři poté mohou upravit méně efektivní propagaci.

 

SEO Zlín | SEO Praha | SEO Brno