Expert Dev, s.r.o.

Node.js je multiplatformní framework na straně serveru pro vývoj aplikací, které se používají k vytváření škálovatelných a vysoce výkonných webových aplikací a dalších typů softwarových systémů. Aplikace Node.js jsou napsány v JavaScriptu, což vývojářům usnadňuje používání stejného jazyka na straně klienta i serveru a také integraci s jinými frameworky nebo knihovnami, jako je např. jQuery nebo AngularJS. 

Klíčové vlastnosti Node.js 

Některé klíčové vlastnosti a rysy Node.js zahrnují: 

 • Non-Blocking I/O Model: Používá non-blocking, událostmi řízené I/O (vstup/výstup), což znamená, že je schopný obsluhovat mnoho žádostí bez zbytečného blokování. To zvyšuje efektivitu a reaktivitu aplikací. 
 • Jedno vlákno (Single-Threaded): Běží na jednom hlavním vláknu, což zjednodušuje programování a zvyšuje výkonnost. 
 • NPM (Node Package Manager): Je dodáván s NPM, což je správce balíčků pro JavaScript.  
 • Široká škálovatelnost: Je vhodný pro tvorbu škálovatelných a výkonných aplikací, zejména v oblasti síťových aplikací a webových serverů. 
 • Jednotný jazyk na straně klienta a serveru: Použití JavaScriptu na straně klienta i serveru umožňuje vývojářům sdílet kód a logiku mezi oběma částmi aplikace. 
 • Aktivní komunita a rozšíření: Existuje mnoho balíčků a rozšíření dostupných v ekosystému, což usnadňuje vývoj a rozšíření funkcí. 

Využití Node.js 

Některé z hlavních oblastí, kde se Node.js často používá, zahrnují: 

 • Serverový backend: Je vhodný pro tvorbu serverového backendu webových aplikací. 
 • Webové aplikace: často se používá pro vytváření jednostránkových webových aplikací (SPA) a webových aplikací s reálným časem, jako jsou chatovací aplikace a sociální sítě. 
 • Aplikace pro vysílání (Streaming): Díky své schopnosti zpracovávat non-blocking I/O. Node.js se hodí pro vývoj aplikací pro vysílání zvuku a videa v reálném čase. 
 • Aplikace pro internet of things (IoT): Používá se v aplikacích pro správu zařízení v rámci internetu věcí (IoT). 
 • Nástroje pro vývojáře: Mnoho vývojářských nástrojů a nástrojů pro automatizaci jsou napsány v Node.js, včetně nástroje pro správu balíčků NPM. 
 • Real-time aplikace: Je oblíbeným nástrojem pro tvorbu aplikací, které vyžadují reálný časový přenos dat. 
 • Cloudové aplikace: Často se používá pro vývoj cloudových aplikací a serverless funkcí, což umožňuje snadnou škálovatelnost aplikací v cloudu.