Expert Dev, s.r.o.

Next.js je velmi rychlý a efektivní JavaScript framework, který se používá k vytváření univerzálních webových aplikací. Byl navržen s cílem umožnit použití stejného kódu pro vykreslování na straně serveru i vykreslování na straně klienta, což umožňuje efektivnější vytváření univerzálních webových aplikací. Next.js je postaven na frameworku React. 

Funkce Next.js 

Next.js nabízí několik významných funkcí a výhod: 

 • Server-side rendering (SSR): Podporuje server-side rendering, což znamená, že část HTML stránky se generuje na straně serveru, což může výrazně zlepšit rychlost a výkonnost aplikace. 
 • Static site generation (SSG): Umožňuje statickou generaci webových stránek, což výrazně zlepšuje rychlost načítání stránek a umožňuje lepší využití cache. 
 • Hot module replacement (HMR): Zahrnuje HMR pro okamžité zobrazování změn v kódu během vývoje, což zrychluje vývojový cyklus. 
 • Routování: Nabízí jednoduché a intuitivní řešení pro routování, což usnadňuje tvorbu vícestránkových aplikací. 
 • Před načítání: Podporuje automatické před načítání stránek, což zlepšuje uživatelský zážitek. 
 • Serverless deployment: Lze nasadit do serverless prostředí, což zjednodušuje nasazování a správu aplikace. 

Využití Next.js 

Následují některé z běžných oblastí a příklady využití Next.js: 

 • Webové stránky a blogy: Je ideální pro vytváření statických nebo dynamických webových stránek, včetně osobních blogů, firemních prezentací a portfolií. 
 • E-commerce: Mnoho e-commerce platforem využívá Next.js pro vytváření rychlých a responzivních e-shopů. 
 • Aplikace pro sociální sítě: Může se využít pro vytvoření sociálních sítí, komunitních platforem a diskuzních fór. 
 • Aplikace pro správu obsahu: Často se využívá pro vytváření redakčních systémů a dalších aplikací pro správu obsahu. 
 • Webové aplikace a SaaS: Umožňuje vytvořit webové aplikace a software as a service (SaaS) aplikace s rychlým načítáním stránek.