Expert Dev, s.r.o.

...specialisté na digitální marketing

Rychlost webu

Rychlost webu a proč na ní záleží

V digitálním marketingu se podniky zaměřují na celou řadu faktorů, jako je placená reklama, obsahový marketing, sociální média či grafika. Faktorem, který je mnohdy přehlížen či považován za samozřejmost, ačkoliv může být z pohledu zákazníka zcela rozhodující, je výkon webu – konkrétněji rychlost webu. Rozhodně by jí však měla být věnována větší pozornost, protože má schopnost ovlivňovat konverzní poměry, hodnocení ve vyhledávačích či loajalitu zákazníků.

Proč je rychlost tak důležitá?

  • Míra konverze – Stránky, které disponují nízkou rychlostí načítání Google poměrně běžně penalizuje, což má samozřejmě za následek jejich malou návštěvnost a tím i malou míru konverzí. Na stránky, které se načítají pomalu se návštěvníci nebudou chtít vracet, a už vůbec nebudou chtít provést nějakou akci. Je dokonce prokázáno, že už pouze jednosekundové zpoždění vede k 7% snížení konverzí u internetových obchodů. Naopak zlepšení v oblasti rychlosti načítání o jednu sekundu může konverze zvýšit až o 27 %.
  • Míra okamžitého opuštění (bounce rate)– S nízkou rychlostí načítání samozřejmě souvisí i míra okamžitého opuštění webu. Nejen tedy, že nedojde k žádným konverzím, ale uživatelé stránku opustí ihned poté, co si prohlédnou vstupní stránku. S vyšší dobou načítání tak souvisí i zvyšování procentuálního zastoupení těchto návštěvníků.
  • Uživatelská zkušenost (UX) – Když zákazník poprvé navštíví webovou stránku nebo e-shop, očekává, že do 3 sekund bude mít naservírovaný celý jeho obsah. První dojem je proto v tomto ohledu zcela rozhodující. Je lidskou tendencí považovat rychlejší weby za spolehlivější a profesionálnější a v případě, že očekávání v oblasti rychlosti načítání nebudou splněna, může být u uživatelů velmi rychle vytvořen negativní dojem, který se poměrně složitě napravuje. Odstrašujícím případem proto může být skutečnost, že až 40 % návštěvníků web zcela opustí, pokud načítání trvá déle, než zmíněné 3 sekundy.
  • Loajalita zákazníků – Zatímco zákazníkův první negativní dojem z pomalého webu může být problém, dlouhodobě to může být ještě mnohem horší. Je všeobecně známo, že přimět stávající zákazníky k opakovanému nákupu je levnější než najít zákazníky nové. Investice do zkrácení doby načítání je tak jeden z efektivních způsobů, jak si v budoucnu udržet nízké náklady na získávání zákazníků.
  • Hodnocení ve vyhledávání – V neposlední řadě je nutné zmínit i optimalizaci pro vyhledávače, což je v oblasti uživatelské zkušenosti a úspěšnosti webu taktéž důležitým hodnotícím faktorem. Dostat se na první stránku ve vyhledávání je cílem mnoha firem, a právě rychlost načítání stránky je jedním ze způsobů, jak toho docílit. Jedná se zkrátka o jeden z mnoha SEO faktorů, které by měl každý úspěšný web či e-shop splňovat. Od roku 2021 dokonce Google hodnotí rychle se načítající stránky ještě lépe, než tomu bylo dřív.

Jak zlepšit rychlost webu?

V první řadě je nutné porozumět tomu, jak si webová stránka či e-shop stojí teď. Je proto důležité udělat krok zpět a získat úplný obrázek o jeho výkonu. Pokud nejsou výsledky optimální, je potřeba udělat několik kroků, které napomůžou ke zvýšení rychlosti. Mezi ty základní a méně technické patří např. odstranění zpomalujících elementů, jako např. carousel či příliš a zbytečně velké obrázky. Mnoho vylepšení v oblasti zvýšení rychlosti se však ukrývá „pod kapotou“ a jejich povaha je spíše technická. Nejčastěji se jedná o úpravy v CSS či JavaScriptu.

Je nutné myslet také na to, že jakákoliv změna může následně rychlost negativně či pozitivně ovlivnit a při provádění těchto změn byste měli mít neustále přehled o rychlostním skóre a v případě potřeby jej vylepšovat a optimalizovat. Důvodů, proč je rychlost stránky naprosto zásadní je totiž skutečně mnoho.

Jak změřit rychlost webu?

Existuje mnoho nástrojů, které majitelům webů či e-shopů pomohou s měřením a testováním rychlosti jejich načítání. Mnoho těchto nástrojů dokáže zároveň identifikovat problematické prvky, které stránky zpomalují. Mezi nejvyužívanější nástroje patří např. Google PageSpeed Insights, Cloudflare, GTmetrix, WebPageTest nebo Pingdom.

Mezi nejdůležitější metriky, které by měly být v těchto nástrojích sledovány a které mají přímý vliv na uživatelský dojem je např. TTFB (Time To First Byte) – čas mezi požadavkem prohlížeče na webovou stránku a okamžikem první bajtové odpovědi, LCP (Largest Contentful Paint) – doba trvání načtení „hlavního“ obsahu a v neposlední řadě je důležitou metrikou také doba úplného načtení webové stránky.

Pokud tedy chcete porozumět výkonu svého webu, nástroje pro testování rychlosti jsou velmi užitečné. Je však důležité nenechat se zcela pohltit abstraktními čísly v oblasti skóre výkonu a raději se zaměřovat na metriky skutečného výkonu, jako jsou již zmíněné TTFB nebo LCP. Skóre výkonu může být užitečným hodnotícím kritériem v oblasti celkové optimalizace webové stránky, avšak před metrikami, které určují rychlost načítání by neměly mít přednost.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Další články

Blog
Nevařil Jiří

Jak se vyhnout zamítnutí reklamy na Facebooku?

Reklamy na sociálních sítích Facebook a Instagram jsou skvělým způsobem, jak rozšířit své podnikání. Mohou vám pomoci získat více sledujících, zvýšit návštěvnost vašeho webu, zvýšit povědomí o značce a prodávat vaše produkty online. Jednou z nejvíce frustrujících věcí na Facebooku však je, že často dochází k zamítnutí reklamy. A není žádnou novinkou, že se s tímto problémem potýkají i ti nejzkušenější marketéři. V tomto článku vám proto poradíme, jak se této nepříjemné skutečnosti vyhnout či ji případně napravit.

Zobrazit článek »
Blog
Nevařil Jiří

9 nejlepších alternativ Google Analytics

Google Analytics je oprávněně jedním z nejpopulárnějších a nejlepších analytických nástrojů, bez kterého by většina webových stránek a e-shopů nebyla tam, kde je nyní. Díky analytice mají provozovatelé internetových řešení přehled o veškerých pohybech a počtech návštěvníků, délce jejich pobytu, zemi původu či o míře okamžitého opuštění (bounce rate). Pokud tedy provozujete e-shop či stránku, sběr a analýza dat je naprosto zásadní. Nejhorší, co totiž může v online světě podnikatel udělat, je spolehnout se na svůj instinkt. Ačkoliv i psychologie hraje při prodeji na internetu roli, tomuto světu vládou data, a je tak potřeba je sbírat, analyzovat, interpretovat a na jejich základě vylepšovat vaše webové řešení. Nejčastěji je k těmto účelům využíván software Google Analytics. Možná jste ale nevěděli, že k němu existuje i celá řada alternativ, které možná vašim potřebám poslouží lépe.

Zobrazit článek »
Rychlost webu
Blog
Nevařil Jiří

Rychlost webu a proč na ní záleží

V digitálním marketingu se podniky zaměřují na celou řadu faktorů, jako je placená reklama, obsahový marketing, sociální média či grafika. Faktorem, který je mnohdy přehlížen či považován za samozřejmost, ačkoliv může být z pohledu zákazníka zcela rozhodující, je výkon webu – konkrétněji rychlost webu. Rozhodně by jí však měla být věnována větší pozornost, protože má schopnost ovlivňovat konverzní poměry, hodnocení ve vyhledávačích či loajalitu zákazníků.

Zobrazit článek »