Expert Dev, s.r.o.

Google je nejvíce celosvětově využívaný vyhledávač, který však v dnešní době poskytuje mnohem více služeb. Většina optimalizace a celkově online marketingu se soustředí práce na vyhledávač Google, protože se zde nachází největší poptávka. Je to jedna z nejvýznamnějších technologických společností na světě a má značný vliv na digitální svět. 

 

Klíčové aspekty Google 

Některé z hlavních klíčových aspektů Google zahrnují: 

 • Internetové vyhledávání: Google je nejpopulárnějším vyhledávačem na světě. Umožňuje uživatelům hledat informace na internetu na základě klíčových slov a algoritmů. 
 • Online reklama: Google je významný hráč v oblasti online reklamy prostřednictvím svého programu Google Ads. 
 • Operační systémy: Google vyvinul operační systém Android, který je používán na většině mobilních zařízení na světě.  
 • Chytrá zařízení: Také vyvinul řadu chytrých zařízení, jako jsou chytré telefony Google Pixel, chytrý reproduktor Google Home a mnoho dalších. 
 • Cloudové Služby: V jeho nabídce jsou také cloudové služby prostřednictvím Google Cloud Platform což je platforma pro hospodaření s daty, vývoj aplikací a další. 
 • Email: Gmail je e-mailová služba od Google, která je jednou z nejpopulárnějších na světě. 
 • Mapy: Google Maps poskytuje mapové služby, včetně navigace a umožňuje uživatelům vyhledávat místa a zobrazovat mapy. 
 • Internetový prohlížeč: Google Chrome je jedním z nejpoužívanějších internetových prohlížečů na světě. 
 • Online služby: Kromě výše uvedených produktů Google provozuje mnoho dalších online služeb, jako je YouTube, Google Drive, Google Docs a mnoho dalšího. 

 

Propagace na Google 

Propagace na Google zahrnuje vytváření reklamních kampaní, které se zobrazují v různých částech služeb Google. Hlavním nástrojem pro propagaci na Google je Google Ads. Propagace na Google funguje následovně: 

 • Vytvoření reklamní kampaně: Prvním krokem je vytvoření reklamní kampaně v Google Ads.  
 • Volba klíčových slov: Určí se klíčová slova, na která chcete cílit. Když uživatelé vyhledávají tyto klíčová slova na Google, mohou se jim zobrazit relevantní reklamy. 
 • Nastavení rozpočtu: Je potřeba určit denní nebo měsíční rozpočet pro svou kampaň.  
 • Tvorba reklam: Vytvoří se samotné reklamy, které mohou obsahovat text, obrázky, odkazy a další informace.  
 • Výběr cílového publika: Můžeme zvolit, komu chceme zobrazovat reklamy na základě demografických údajů, geografického umístění a dalších faktorů. 
 • Aukční systém: Když uživatelé vyhledají klíčová slova, která odpovídají reklamám, dochází k aukci o to, které reklamy budou zobrazeny. Google používá algoritmy aukčního systému, které berou v úvahu nabízenou cenu za kliknutí, relevanci reklamy a další faktory. 
 • Měření výkonnosti: Po spuštění kampaně je možné sledovat výkonnost reklam pomocí analýzy dat, jako jsou počty kliknutí, míra konverze a návratnost investice (ROI). 
 • Optimalizace: Na základě výkonnostních dat můžeme provádět optimalizaci kampaně.