Expert Dev, s.r.o.

Umělá inteligence (AI): Jak ji využít k vylepšení vašeho webu?

Internetoví uživatelé jsou zvyklí, že jakmile mají jakýkoliv problém nebo potřebu, po zadání dotazu do vyhledávače ihned dostanou relevantní odpověď. Aby se firmy se svým webem dostaly na vysoké pozice ve výsledcích vyhledávání a tito uživatelé klikli právě na ně, stačilo po dlouhou dobu splňovat ty stejné SEO faktory. S rozmachem AI se však SEO mění. Firmy by tak měly jít s dobou a naučit se, jak umělou inteligenci při tvorbě webových stránek či aplikací využít ve svůj prospěch.

Co je to umělá inteligence?

AI neboli umělá inteligence je nadřazený termín zastřešující několik různých technologií. Oblastmi umělé inteligence je např. strojové učení, počítačové vidění, robotika, zpracování přirozeného jazyka nebo hluboké učení. AI má jeden hlavní cíl, a tím je provádět úkoly lépe a rychleji než lidé. Ačkoliv je tato technologie mnoha lidmi vnímána jako hrozba, můžete se poměrně snadno naučit, jak ji využít tak, aby vám usnadnila život. Pomoct vám může např. dostat vaše internetové řešení na přední příčky ve výsledcích vyhledávání.

Implementace umělé inteligence do internetového podnikání je ideální a v následujících letech pravděpodobně i nevyhnutelný způsob, jak docílit zvyšování příjmů. Zejména v oblasti prodeje a marketingu je tento nárůst skutečně působivý. A když už je řeč o online prostředí, marketingu a vyhledávačích, nemůžeme směřovat nikam jinam než k SEO. Umělá inteligence pro něj totiž může být velmi prospěšná. A ne, AI nenahradí SEO, jak se mezi lidmi šušká. Alespoň ne v dohledné době. Pojďme se proto společně podívat, jak umělá inteligence SEO ovlivňuje a jak ji ve prospěch SEO využít.

Umělá inteligence

Co je AI SEO?

V dnešní době je již umělá inteligence základní součástí algoritmů vyhledávačů. V případě Googlu se jedná např. o algoritmy Rankbrain či BERT. Díky alespoň okrajovým znalostem těchto technologií můžete výrazně přispět ke zlepšení SEO skóre vašeho webu či e-shopu. AI je kromě toho skvělým nástrojem také pro analýzu dat, která je významnou součástí v oblasti navrhování efektivní SEO strategie. Pomoct vám může také při zeefektivňování a zrychlování úkolů i pro objevování mezer v novém nebo již existujícím obsahu.

6 způsobů, jak využít AI ke zlepšení vašeho webu

  1. Objevování skrytých příležitostí – Jedním z nejdůležitějších aspektů SEO je objevování skrytých příležitostí pro hodnocení, které nebyly využity. Právě to je jedna z oblastí, kde se AI ukazuje být jako účinná, protože napomáhá pozitivnímu hodnocení vašeho webu. Konkrétně se jedná o nástroje, které pomáhají získat hlubší vhled např. do analýzy klíčových slov, na která by měl být web zacílen nebo jako nástroj pro vytvoření nových příležitostí pro vytváření odkazů. Tyto a další poznatky, které je možné získat ze softwaru SEO založeného na umělé inteligenci, jsou zásadní pro vytvoření obsahové strategie, která exponenciálně zvýší SEO skóre vašeho webu. Vzhledem ke skutečnosti, že konkurenční prostředí je každým dnem silnější, je nutné najít klíčová slova, témata a další příležitosti pro SEO, které nejsou příliš běžné. Ruční hledání takových kritérií však vyžaduje poměrně tvrdou práci. A proto jsou tu AI SEO nástroje jako např. BrightEdge, který pomůže skryté příležitosti odhalit mnohem rychleji.
  2. Tvorba obsahu – Objevit zajímavé příležitosti pro relevantní SEO aspekty však nemusí nutně znamenat úspěch. Dalším bodem, který je v rámci hodnocení vyhledávačů ukazatelem úspěšnosti je dobrý obsah. I v tomto ohledu je možné využít pomoc AI, která stejně jako v prvním bodě, i zde může pomoci s návrhem obsahu, který by měl být v rámci SEO tvořen a který bude následně vyhledávačem i pozitivně hodnocen. Za pár vteřin tak zjistíte, jaká jsou aktuálně populární témata a jaké jsou naopak v obsahu na internetu mezery. To vše se zacílením na publikum daného tématu, pro které AI nástroj navrhne personalizovaný obsah.
  3. Optimalizace obsahu – Optimalizace obsahu se dlouhodobě týká klíčových slov, interních odkazů, zpětných odkazů a dalších on-page SEO faktorů. Ačkoliv na těchto aspektech stále záleží, vyhledávače už v dnešní době sledují podobných ukazatelů více. Neustále se totiž zdokonalují a jsou již např. schopné zjišťovat přesný záměr hledajícího návštěvníka. Nástroje AI SEO jsou proto schopné pomoct s vytvářením takového obsahu, který je pro cílové publikum naprosto relevantní a optimalizovaný. Toho lze docílit např. pomocí vytváření tematických skupin, délky obsahu či použití správných klíčových a LSI (Latent Semantic Indexing) slov. Mít kvalitní a optimalizovaný obsah však nespočívá pouze v jeho relevantnosti pro cílovou skupinu, ale také v jeho gramatické korektnosti. K tomu může dopomoct např. nástroj Grammarly.
  4. Optimalizace pro hlasové vyhledávání – Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí vyhledávání je hlasové vyhledávání. Vzhledem k tomu, že stále více lidí spoléhá při vyhledávání na internetu na svá hlasově aktivovaná zařízení, se hlasové SEO (VSEO) stalo aspektem SEO, který rozhodně není radno brát na lehkou váhu. Statistiky předpovídají, že počet hlasových asistentů na celém světě v příštích několika letech dosáhne 8,4 miliardy – což je více než světová populace. Většina hlasových vyhledávání je ve formě otázek, takže jedním z hlavních způsobů optimalizace pro VSEO je odpovídat na otázky, které lidé kladou. Zde vstupují do hry nástroje AI (jako je například Frase), které vám pomohou vytvořit obsah optimalizovaný pro VSEO tím, že určí otázky, na které se uživatelé nejčastěji ptají. Pak už stačí na základě těchto otázek pouze vytvořit obsah.
  5. Škálování SEO – Významnou součástí SEO je únavná manuální práce, která obchodníkům ztěžovala rychlé dosažení výsledků. S rozmachem AI se však podařilo množství této práce odbourat tím, že se shromáždila data, která se zanalyzovala a následně převedla do praktických kroků. Nástroje AI SEO jsou však schopné pomoci také s technickým SEO, jako je např. audit webových stránek, automaticky optimalizovaný obsah nebo odstranění problémů s duplicitním obsahem. Umělá inteligence může zkrátka převzít pracné, všední a časově náročné (a někdy i duši vysávající) SEO faktory. To může ulevit od práce mnoha lidem, kteří se tak budou moci soustředit na další úkoly, které vyžadují lidskou pozornost.
  6. Uživatelská zkušenost – Primárním zaměřením všech vyhledávačů jsou uživatelé. To znamená, že uživatelská zkušenost (UX) je v tomto ohledu naprosto zásadní a zásadní je také v rámci hodnocení SEO. Podle Google je zkušenost se stránkou soubor signálů, které měří spokojenost uživatele (nebo naopak její nedostatek) při interakci s webovou stránkou. To přesahuje její informační hodnotu a stránky, které disponují negativním uživatelským dojmem nebudou hodnoceny. Vyhledávače jsou dnes již schopné samy určit, zda daná stránka poskytne lidem pozitivní UX či nikoliv. To znamená, že když uživatel zadá vyhledávací dotaz, vyhledávače se chtějí ujistit, že zobrazí relevantní obsah, stránky se správnou strukturou a navigací a stránky, které se rychle načítají a jsou responzivní i pro mobilní zařízení. Dnešní nástroje SEO založené na umělé inteligenci, jako je Market Brew, dovedou napodobovat vyhledávače a dávat doporučení, na základě kterých můžete snadno zlepšit uživatelské rozhraní vaší webové stránky.

Ať už jste připraveni nebo ne – budoucnost SEO je tady. A spočívá v umělé inteligenci. Spojením těchto dvou disciplín můžete vytvořit skutečně silnou SEO strategii, které zaujme vaše cílové publikum, a hlavně z něj udělá publikum loajální.

Sdílet příspěvek

Další články

Blog
Expert Dev

5 kroků k úspěšnému zviditelnění vašeho nového e-shopu 

V dnešní době je online trh přeplněný. Proto je pro každý nový e-shop zásadní vědět, jak vyniknout a zaujmout svou cílovou skupinu. Zviditelnění vašeho e-shopu se tak stává klíčovým faktorem pro dosažení úspěchu. V tomto článku se zaměříme na důležitost efektivního zviditelnění, a co je ještě důležitější, poskytneme vám užitečné tipy, které vám pomohou vytvořit výrazný a úspěšný e-shop.

Zobrazit článek »
Blog
Expert Dev

Jak vytvořit dokonalý Optiweb?  

V dnešní digitální éře, kde online přítomnost hraje klíčovou roli v úspěchu, je tvorba webových stránek důležitým krokem pro každého, kdo chce oslovit svou cílovou skupinu. V tomto kontextu vzniká otázka: Jak vytvořit webovou stránku, která nejen osloví, ale především přináší výsledky? V tomto článku se zaměříme na koncept mikrostránky, známé též jako Optiweb, a prozkoumáme, proč je její volba klíčová pro dosažení optimálního online úspěchu.

Zobrazit článek »
Blog
Expert Dev

Proč je výhodné mít blog na vašem e-shopu? 

Pro místní podnikatele a obchodníky s online přítomností se stává klíčovým prvkem nejen kvalitní a atraktivní e-shop, ale také inovativní blog. V našem článku se zaměříme na to, proč by měl mít každý e-shop svůj vlastní blog. Jak může tvorba obsahu přinést zvýšenou viditelnost, budování vztahů s místní komunitou a pozitivně ovlivnit celkový růst online podnikání v regionu. Zjistíme, jak může blogování posílit propojení e-shopů s jejich zákazníky a proč je to klíčový prvek v konkurenčním prostředí moderního online obchodu.

Zobrazit článek »