Expert Dev, s.r.o.

On-Page faktory se na rozdíl od Off-Page faktorů nacházejí přímo na dané webové stránce. Tyto faktory bývají vyhodnocovány algoritmy daného vyhledávače a dále potom posuzovány při vyhodnocování SEO. Mezi tyto faktory spadají klíčová slova a jejich umístění, meta description a title, struktura nadpisů, text a jeho délka. Na základě těchto faktorů vyhledávač posoudí relevantnost informací, které jsou zadány pod daným klíčovým slovem a vyhodnotí jej. 

 

Tvorba webových stránek Zlín | Tvorba webových stránek Praha | Tvorba webových stránek Brno