Expert Dev, s.r.o.

Webový server je software, který přijímá připojení z klientských počítačů, zpracovává požadavky a odesílá data zpět žadateli. Webový server je obvykle počítač, který má nainstalovaný operační systém s konkrétním hardwarem a softwarem. Jedná se o informační technologii, která poskytuje přístup ke sdílenému fondu zdrojů, jako jsou dokumenty, obrázky a programy přes síť pomocí protokolu HTTP.

Tvorba webových stránek Zlín | Tvorba webových stránek Praha | Tvorba webových stránek Brno