Expert Dev, s.r.o.

Jamstack je nástroj založený na Javascriptu pro vývoj webových stránek. Nejedná se o konkrétní technologii nebo framework, ale pouze o jinou architekturu pro vývoj aplikací a webů. Zároveň zlepšuje flexibilitu, škálovatelnost, výkon a udržovatelnost. Místo použití tradičního CMS sytému , Jamstack rozděluje kód, infrastrukturu webových stránek a obsah, což vede k menšímu počtu systémů, které je třeba zabezpečit proti útokům. 

 

Základní principy Jamstack 

Základní principy a charakteristiky Jamstack zahrnují: 

 • JavaScript: Jamstack využívá JavaScript pro vytváření interaktivního uživatelského rozhraní (UI) a pro komunikaci s API. 
 • Markup: Statický markup (HTML) je generován předem nebo během buildového procesu.  
 • Bezpečnost: Statický obsah a oddělení od backendového serveru přispívají k lepší bezpečnosti, protože útoky jsou obtížněji proveditelné. 
 • Rychlost: Díky statickému generování a distribuci na CDN jsou webové stránky postavené na rychlé a efektivní, což zlepšuje uživatelský zážitek. 
 • Snadné nasazení: Jamstack umožňuje jednoduché a opakovatelné nasazení webových stránek s využitím různých nástrojů a služeb. 
 • Použití stávajících nástrojů: Vývojáři mohou využívat stávající nástroje a frameworky, což usnadňuje vývoj. 

 

Výhody Jamstacku 

JAMstack nabízí několik výhod, které ho činí atraktivním pro vývoj webových stránek a aplikací: 

 • Rychlost a výkon: Statický obsah distribuovaný přes CDN (Content Delivery Network) je velmi rychlý a snadno škálovatelný.  
 • Škálovatelnost: Díky oddělení frontendu a backendu lze frontend snadno škálovat na CDN, což umožňuje obsluhovat velké množství uživatelů bez závislosti na serverové infrastruktuře. 
 • Dostupnost: Distribuce statického obsahu na CDN zvyšuje dostupnost obsahu po celém světě. 
 • Nízké náklady na hosting: Statické stránky jsou často levnější na hostování, protože nepotřebují složité serverové prostředí. 
 • SEO: Statické stránky jsou často dobře indexovány vyhledávači, což může zlepšit pozice ve výsledcích vyhledávání. 
 • Široká škála aplikací: JAMstack není omezen na jednu konkrétní oblast. Používá se pro různé typy webových stránek a aplikací, včetně blogů, e-commerce, zpravodajství, portfolií a mnoha dalších.