Expert Dev, s.r.o.

Důkladná analýza klíčových slov je základním kamenem optimalizace SEO. Můžete dělat všechno ostatní excelentně, ale pokud máte špatně zvolené klíčové slovo, tak nemáte šanci se dostat do popředí SERPu. Pomocí mnoha online dostupných nástrojů (Marketing Miner, Ahrefs, Google Ads, a další) pro analytiku klíčových slov, dokážete vyhodnotit, které klíčové slovo využít. Musíme vzít v potaz počet vyhledávání pomocí tohoto klíčového slova, cenu, a nebo také množství konkurence u daného klíčového slova. Tato analýza se dále využívá jako podklad pro budování a SPRÁVU OBSAHU. Naučte se správně využívat Anchor text. 

Analýza klíčových slov je proces určování, která slova použít na stránce, aby se zvýšila pozice ve vyhledávání. Kontrolou klíčových slov, která obvykle souvisejí s obsahem stránky a meta popisy (Meta description , Meta title), se vyhnete přeplňování klíčovými slovy a vytvoříte web s vyšší konverzí. Analýza klíčových slov je proces určování, která slova použít na vstupní stránce ke zvýšení pozice ve vyhledávání 

Kroky při analýze klíčových slov 

Analýza klíčových slov zahrnuje následující kroky: 

  • Identifikace klíčových slov: Prvním krokem je identifikace klíčových slov, která souvisejí s daným tématem, produktem nebo službou.  
  • Výzkum klíčových slov: V tomto kroku se analyzují a vyhodnocují klíčová slova na základě faktorů, jako je objem vyhledávání, konkurence a relevanci.  
  • Konkurenční analýza: Hodnocení klíčových slov také zahrnuje analýzu konkurence.  
  • Výběr klíčových slov: Na základě výzkumu a analýzy se vybírají klíčová slova, která jsou nejvhodnější pro dosažení cílů. 
  • Implementace klíčových slov: Vybraná klíčová slova se implementují do obsahu webových stránek, meta popisků, nadpisů a dalších částí stránky.  
  • Sledování a aktualizace: To zahrnuje monitorování vývoje klíčových slov, změny v konkurenci a reakci na výsledky.