Expert Dev, s.r.o.

Jedná se o populární open-source nástroj pro vývoj Java aplikací. První verze byla vydaná v říjnu 2002. Základním důvodem vzniku byla snaha usnadnit vývoj firemních aplikací. Disponuje například podporou pro implementaci komponent pro přístup k datům, správou a konfiguračním managementem business komponent nebo odstraněním závislosti na roztroušených konfiguracích a pracného dohledávání jejich významu.

Části Spring 

Spring Framework má několik hlavních částí, zahrnující: 

 • Spring Core Container: Tato část obsahuje jádro Spring frameworku a poskytuje základní funkce, jako je správa objektů a správa závislostí. 
 • Spring AOP (Aspect-Oriented Programming): Tato část umožňuje aspektově orientované programování, což znamená oddělování různých zájmů a aspektů aplikace, jako jsou logování, transakce a zabezpečení.  
 • Spring Data Access/Integration: Poskytuje různé nástroje pro snadný přístup k datům a integraci s různými datovými zdroji. 
 • Spring Web: Tato část frameworku je zaměřena na vývoj webových aplikací a poskytuje nástroje pro tvorbu webových rozhraní, správu webových žádostí a podporu modelu MVC. 
 • Spring Security: Je používán pro zabezpečení aplikací a ochranu zdrojů před neoprávněným přístupem. 
 • Spring Boot: Je nadstavba nad Spring Framework, která zjednodušuje a urychluje vývoj aplikací tím, že poskytuje výchozí konfigurace a integrace s různými technologiemi.  

Využití Spring

Následují některé konkrétní oblasti, ve kterých je Spring často používán: 

 • Webové aplikace: Poskytuje nástroje pro vývoj webových aplikací. 
 • Mikroslužby: Spring Boot umožňuje rychlé vytváření samostatných mikroslužeb s minimálním nastavením. 
 • Integrace: Spring umožňuje snadnou integraci s různými datovými zdroji. 
 • Zabezpečení: Spring Security poskytuje nástroje pro zabezpečení aplikací a ochranu zdrojů před neoprávněným přístupem. 
 • Testování: Spring Framework usnadňuje testování Java aplikací.  
 • Aplikační kontejnery: Umožňuje vytvářet a spravovat aplikační kontejnery, což je užitečné pro řízení životního cyklu beanů a jejich závislostí. 
 • Enterprise Java aplikace: Spring byl historicky používán pro vývoj enterprise-level aplikací, které vyžadují spolehlivost, výkonnost a rozšiřitelnost.