Expert Dev, s.r.o.

Jedná se o součást obsahového marketingu. Obsahová strategie se zaměřuje na komunikační kanál, který bude využíván, formát sdělení (reklamní bannery, billboardy, televizní reklama, příspěvky na sociálních sítích, apod.), kdy bude obsah publikován, a další aspekty.