Expert Dev, s.r.o.

LinkedIn je jednou z nejpopulárnějších platforem sociálních médií. Jedná se o profesní síťovou webovou stránku, která se používá k navazování kontaktů s lidmi v oboru. Cílem je pomoci profesionálům dosáhnout jejich cílů tím, že se spojí s podobně smýšlejícími lidmi, kteří sdílejí podobné zájmy nebo dovednosti související s kariérou.

Sociální sítě | SEO