Firewall je systém zabezpečení sítě, který ji chrání před neoprávněným přístupem. Může být implementován na hardwarové i softwarové úrovni. Firewall na aplikační úrovni je softwarový firewall, který blokuje neoprávněné přístupy z/do sítě a prověřuje každý paket z hlediska porušení zabezpečení. Firewall na úrovni paketů kontroluje obsah paketů, aby identifikoval nevhodný obsah.

Tvorba webových stránek Zlín | Tvorba webových stránek Praha | Tvorba webových stránek Brno