AJAX je programovací technika, kterou vývojáři používají k tomu, aby byly webové stránky interaktivnější. Ajax umožňuje vzájemné působení uživatelů s webovými stránkami bez opětovného načítání celé stránky. Je to způsob, jak získat data ze serveru bez obnovování stránky. AJAX je zkratka pro asynchronní JavaScript a XML. Ajax lze také použít ve spojení s jinými programovacími jazyky, jako je PHP, Perl, Python, Ruby a Java.

Tvorba webových stránek Zlín | Tvorba webových stránek Praha | Tvorba webových stránek Brno